Yhdistykset voivat hakea avustusta toiminnalleen vuonna 2019 sivistyslautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta, kaupunkikehitysjaostolta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja kaupunginhallitukselta.

Avustushakemukseen on liitettävä edellisen vuoden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus. Mukaan tulee liittää myös kuluvan vuoden projekti- tai toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Täydelliset hakemukset tulee jättää viimeistään 31. maaliskuuta 2019.

Aikaisemmin jätetyt ehdot täyttävät hakemukset otetaan huomioon.

 

Mitä tukea voit hakea?

Sivistyslautakunta myöntää tukea yhdistyksille ja järjestöille, jotka järjestävät taiteen perusopetusta. Tarkempia tietoja antaa sivistystoimenjohtaja Tina Nordman, puh 019 289 2140.

Vapaa-aikalautakunta jakaa toimintatukea paikallisille urheiluseuroille. Tukea saavan toiminnan tulee olla urheilutoimintaa ja seuran tulee kuulua valtakunnalliseen keskusurheilujärjestöön. Lautakunta myöntää myös avustuksia erikoisryhmien liikunnan ja urheilun tukemiseen. Tarkempia tietoja antaa vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen, puh 019 289 2145.

Lisäksi vapaa-aikalautakunta myöntää tukea nuorisoyhdistysten toimintaan ja seurantalojen ylläpitoon. Seurantalon ylläpitoon voivat nuoriso- ja kotiseutuyhdistykset saada tukea. Nuorisotoiminta-avustuksiin sovelletaan jakoperusteena myös toiminnallisia mittareita yhdistysten osalta, joilla on säännöllistä toimintaa. Tarkempia tietoja antaa vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen, puh 019 289 2145.

Kaupunkikehitysjaosto jakaa yleistä kulttuuritukea ja hankeavustusta yhdistyksille ja yhteenliittymille tai yksityisille taiteen harjoittajille. Lisätietoa antaa kulttuurisihteeri Lotta Lerviks, puh 019 289 2781.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustusta Raaseporin kaupungin sosiaalirahastosta ikäihmisten vapaa-ajan toimintaan. Tarkempia tietoja antaa talousassistentti Patrick Söderlund, puh 019 289 2204.

Kaupunginhallitus myöntää avustusta yhdistyksille, jotka eivät saa tukea muilta yllä mainituilta elimiltä. Tarkempia tietoja antaa kaupunginsihteeri Thomas Flemmich, puh 019 289 2100.

Kaupunginhallituksen 1.2.2010 § 46 säädettyjä määräyksiä noudatetaan, kun avustusta myönnetään.

Avustusta myönnettäessä noudatetaan periaatetta, että kukin yhdistys voi saada avustusta vain yhdeltä kaupungin elimeltä.

 

Kaupungin tilojen käyttö SYKSY 2019–KEVÄT 2020

Rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Raasepori ja jotka haluavat käyttää kaupungille kuuluvia tiloja toimintoihinsa, voivat jättää kirjallisen hakemuksen.

Koulujen voimistelusalit ja muut tilat. Tarkempia tietoja antavat koulujen rehtorit.

Tammisaaren ja Karjaan palloiluhallit sekä uimahalli. Tarkempia tietoja antaa vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen, puh 019 289 2145.

Tammisaaren nuorisotalo Ystadinkadulla. Tarkempia tietoja antaa vapaa-aikapäällikkö Reino Kärkkäinen, puh 019 289 2145.

Tammisaaren talon tilat Raaseporintiellä. Tarkempia tietoja antaa Raaseporin kulttuuri-instituutin kanslisti Mari Taipale puh 019 289 2748

Yhdistykset, jotka haluavat vuokrata tilaa kertaluontoiseen tapahtumaan, on jätettävä hakemus vähintään kuukautta ennen tapahtuman alkua.

Kirjaudu oikealla puolella olevalla sinisellä napilla tehdäksesi hakemuksen tai tarkastaaksesi jo tehdyn hakemuksen tilannetta.